Specializace povolání
Posunovač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Brzdař, Switchman
Nadřízené povolání: Obsluha železniční nákladní dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 577 Kč - 32 769 Kč

Charakteristika

Posunovač vykonává posun kolejových vozidel v přiděleném obvodu vlečky, železniční stanice, ve více železničních stanicích nebo v depu kolejových vozidel.

Pracovní činnosti

 • Provádění posunu kolejových vozidel.
 • Obsluha brzd jednotlivých vozů nebo jejich skupin.
 • Zadržování spouštěných a odrážených vozů.
 • Zajišťování vozů proti ujetí.
 • Sestavování a rozřazování vlaků a přestavných jízd.
 • Obsluha výhybek, výkolejek a jejich zabezpečovacích zařízení.
 • Obsluha mechanizačních zařízení a prostředků k provádění jednoduchého posunu.
 • Obsluha manipulačních míst.
 • Obsluha železničních vozů při manipulacích.
 • Sledování, dávání a opakování návěstí, popř. obsluha kolejových brzd.
 • Prohlídka vozů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru železničář, práce v dopravě. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění posunu v dopravním obvodu s ručně ovládanými výhybkami a výkolejkami
Zajišťování železničních vozů při posunu
Obsluha brzd železničních vozů
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Provádění posunu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací