Specializace povolání
Potápěč operátor

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Commercial diver, Professional diver
Nadřízené povolání: Potápěč
Příbuzné specializace: Potápěč pracovní

Charakteristika

Potápěč operátor obsluhuje potápěčská a jiná technická zařízení a zařízení pro práce ve zvýšeném tlaku vzduchu a ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarické práce, včetně vydávání příkazů a komunikace s potápěči pod hladinou pomocí technických prostředků.

Pracovní činnosti

 • Obsluha potápěčských i jiných technických zařízení na pracovišti.
 • Obsluha zařízení pro práce ve zvýšeném tlaku vzduchu, ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarické práce.
 • Údržba a ošetřování potápěčské výstroje a potápěčské techniky.
 • Provádění výpočtů potápěčské fyziky.
 • Stanovení dekompresních postupů za použití schválených dekompresních tabulek a dekompresních programů.
 • Komunikace s potápěči a ostatními pracovníky pomocí technických prostředků.
 • Zajištění přivolání odborné pomoci a zdravotnické záchranné služby, pomocí technických prostředků.
 • Poskytnutí předlékařské první pomoci při potápěčské nehodě.
 • Vedení dokumentace potápěčských prací a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí – hyperbarických prací.
 • Organizace a zajištění bezpečnosti a kvality potápěčských prací, prací ve zvýšeném tlaku vzduchu a prací ve zvýšeném tlaku okolního prostředí - hyperbarické práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži zraku a jemné motoriky. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potápěčství ve spojení s vodním záchranářstvím
činnosti potápěče
první pomoc
fyzika obecně
potápěčská dekomprese

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací
Volba technologických postupů pro potápěčské práce
Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace
Provedení průzkumu podmínek na pracovišti
Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí
Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče
Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou
Řešení krizové situace na pracovišti
Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny
Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody
Prokázání znalostí potápěčské fyziky
Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou
Dokumentování objektů a zařízení pod vodou
Provádění potápěčských prací
Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací