Specializace povolání
Potravinářský dělník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Dělník v potravinářské výrobě
Platové rozmezí
15 558 Kč - 34 069 Kč

Charakteristika

Potravinářský dělník provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě potravinářských výrobků a obsluhuje jednoduché stroje a zařízení, případně dozoruje kompletní linky na výrobu potravin.

Pracovní činnosti

  • Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení.
  • Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství.
  • Plnění, stáčení, formování a balení všech druhů potravinářských výrobků do různých obalů, jejich značení a příprava na skladování a expedici.
  • Příjem, skladování a výdej surovin a hotových výrobků.
  • Spolupráce při provádění běžné údržby a drobných opravách strojů a zařízení v provozovně.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Skladování, balení a expedice potravinářských výrobků
Manipulační práce
Obsluha samostatných potravinářských strojů a zařízení
Kontrola chodu výrobních linek a technologických souborů v potravinářství
Příjem a uchovávání surovin a přísad pro potravinářskou výrobu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná onemocnění páteře.
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
  • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací