Specializace povolání
Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Řezník bourač, Řezník porážeč, Řezník porcovač, Řezník vyřezávač masa, Řezník vyvrhovač, Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer
Nadřízené povolání: Řezník a uzenář
Platové rozmezí
13 194 Kč - 26 966 Kč

Charakteristika

Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich zajišťuje příjem, přípravu, porcování masa, balení, označování a expedici masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Balení, označování a expedice masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Příprava a porcování masa.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů pro přepravní prostředky a stáje.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygiena produkce masa a mléka
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Příprava a porcování masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků před balením
Balení a označování masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Expedice masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Obsluha strojního a technologického vybavení při balení a expedici masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací