Specializace povolání
Pracovník internetového obchodu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Pracovník e-shopu
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:

Charakteristika

Pracovník internetového obchodu zajišťuje širokou škálu činností spjatých s fungováním elektronického internetového obchodu.

Pracovní činnosti

 • Vedení elektronických evidencí.
 • Tvorba různých analýz a reportů (návštěvnost stránek, prodejnost produktů apod.).
 • Vystavování faktur za dodávané zboží.
 • Inventarizace zboží.
 • Vyřizování reklamací.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a komplexnějších informací zákazníkovi.
 • Spoluvytváření a správa (aktualizace) webových stránek internetového obchodu.
 • Kontrola plateb za zboží.
 • Elektronická komunikace se zákazníkem, poskytování informací.
 • Nákup a prodej zboží a služeb přes internet.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Komunikace se skladovými pracovníky ohledně výdeje zboží.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kreativita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
práce s internetem
marketing obecně
zbožíznalství obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování kvality zboží (při přejímce, při reklamacích zákazníků)
Vyřizování stížností a reklamací na prodávané zboží v souladu s platnou legislativou
Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce
Kontrola věcné správnosti průvodních dokladů (dodací listy, faktury ) k expedovaným zásilkám
Vedení požadovaných evidencí (dokumentace a podklady pro účetnictví, pro přepravce apod.)
Nákup vymezeného sortimentu zboží a materiálů
Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány
Vyřizování stížností a reklamací
Práce s informačními a komunikačními technologiemi
Administrace elektronického katalogu zboží

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací