Specializace povolání
Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Alternativní názvy: Strážný, Detektiv v obchodě, Obchodní detektiv
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Platové rozmezí
13 334 Kč - 28 332 Kč

Charakteristika

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Pracovní činnosti

 • Kontrola činnosti pracovníka obsluhy pokladního zařízení.
 • Obsluha systému elektronické ochrany zboží – bezpečnostní prvky na zboží.
 • Kontrola prodejní plochy v civilním oblečení.
 • Obsluha bezpečnostních technologií.
 • Zajišťování prevence trestné činnosti zaměstnanců a dodavatelů.
 • Kontrola ve skladech a na nákladové rampě.
 • Evidence zaměstnanců na personální vrátnici a dodavatelů na nákladové rampě.
 • Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení.
 • Návrhy bezpečnostních opatření, nových kontrolních postupů.
 • Asistence při přepravě finanční hotovosti z pokladny do zázemí provozovny.
 • Vedení interní dokumentace o kontrolní činnosti, poskytovaných službách.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
technické bezpečnostní systémy
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
Používání věcných bezpečnostních prostředků
Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách
Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
Kontrolní činnost ve střežených objektech
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
Obsluhování technických bezpečnostních systémů
Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací