Specializace povolání
Pracovník prádelen

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Laundry worker, Laundry Operator
Nadřízené povolání: Pracovník prádelen a čistíren
Platové rozmezí
12 987 Kč - 18 628 Kč

Charakteristika

Pracovník prádelen provádí praní textilního prádla, oděvů a jiných výrobků určených pro tento druh zpracování.

Pracovní činnosti

 • Svoz znečištěných zakázek pro malou prádelnu ze sběrných míst, provádění hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Jednání se zákazníkem o termínu, ceně a kvalitě požadované služby malé prádelny.
 • Příjem a značení prádla, oděvů a jiných výrobků na praní.
 • Obsluha elektronických registračních a značkovacích zařízení.
 • Třídění a vážení zakázek podle sortimentního zařazení zakázky, druhu materiálu, stupně zašpinění, stálosti vybarvení a příslušnosti k zákazníkovi.
 • Odstraňování skvrn před praním a po vyprání (detašování).
 • Volba technologického postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků procesem ručního praní, ve wash-extraktorech nebo kontinuálních pracích strojích (linkách).
 • Obsluha a údržba technologického zařízení při praní zakázek v manuálním nebo automatickém provozu.
 • Odvodňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Sušení a rozvolňování prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Žehlení, mandlování a tvarování prádla, oděvů a jiných výrobků a obsluha příslušného technologického zařízení.
 • Skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Třídění, kompletace a balení zakázek k expedici.
 • Provádění drobných oprav a úprav prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola praní, žehlení, mandlování a skládání prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Rozvoz zakázek k zákazníkovi, vyúčtování se zákazníkem.
 • Provádění prací při dodržování hygienických a bezpečnostních úkonů a předpisů v provozu prádelny.
 • Vedení příslušné evidence a záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
technologie praní, odvodňování, sušení a rozvolňování prádla a oděvů
technologie žehlení, mandlování a tvarování prádla a oděvů
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků
Příjem prádla a oděvů pro prádelnu
Volba technologického postupu praní prádla a oděvů
Praní prádla a oděvů
Odvodňování a odstřeďování prádla a oděvů
Sušení prádla a oděvů
Rozvolňování a žehlení rovného prádla
Žehlení tvarového prádla a oděvů
Zprostředkování opravy a úpravy prádla a oděvů
Balení a uskladnění čistého prádla a oděvů v meziskladu
Expedice čistého prádla a oděvů
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v prádelenských provozech a dodržování hygienických předpisů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací