Specializace povolání
Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Řezník bourač, Řezník porážeč, Řezník porcovač, Řezník vyřezávač masa, Řezník vyvrhovač, Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer
Nadřízené povolání: Řezník a uzenář
Platové rozmezí
21 198 Kč - 29 943 Kč

Charakteristika

Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat nakládá, přepravuje a vykládá jatečná zvířata na jatkách.

Pracovní činnosti

 • Nakládka, přeprava a vykládka jatečných zvířat.
 • Manipulace s přepravními prostředky.
 • Předporážkové ošetření a ustájení jatečných zvířat.
 • Provádění základní identifikace onemocnění a poranění jatečných zvířat.
 • Přísun jatečných zvířat k porážení.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů pro přepravní prostředky a stáje.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce. Jinou alternativu představuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
welfare zvířat
choroby hospodářských zvířat
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládka a vykládka jatečných zvířat
Manipulace s přepravními prostředky
Předporážkové ošetření a ustájení, přísun zvířat k porážení
Zajišťování požadavků na pohodu (welfare) zvířat
Zajišťování hygieny a sanitace přepravních prostředků a stájí
Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jatkách

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.

více informací