Specializace povolání
Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
16 996 Kč - 34 857 Kč

Charakteristika

Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin přijímá a skladuje suroviny pro výrobu potravin.

Pracovní činnosti

  • Příjem a skladování potravin.
  • Příjmová kontrola produktů a materiálů podle stanovených přejímacích kritérií v návaznosti specifika jednotlivých oborů (kontrola počtu nebo hmotnosti).
  • Obsluha strojů a zařízení pro příjem surovin, potřebných pro výrobu potravin.
  • Provádění základní evidence při příjmu a skladování surovin pro výrobu potravin.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.
  • Smyslové posuzování jakosti a zdravotní nezávadnosti přijímaných surovin, případně vstupní analýza na přístrojích s jednoduchou obsluhou.
  • Provádění stanovené provozní kontroly skladování potravin v návaznosti na specifika jednotlivých oborů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
zásady BOZP
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Provádění základní evidence při příjmu a skladování surovin pro výrobu potravin
Obsluha strojů a zařízení pro manipulaci s potravinářskými surovinami
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu potravin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací