Specializace povolání
Pracovník pro evidenci zásob

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Alternativní názvy: Účetní pro evidenci zásob
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
16 368 Kč - 27 159 Kč

Charakteristika

Pracovník pro evidenci zásob zajišťuje prvotní evidenci přírůstků a úbytků zásob.

Pracovní činnosti

  • Evidence stávajících zásob v souladu s interními předpisy účetní jednotky.
  • Sledování a evidence přírůstků nových zásob.
  • Sledování a evidence úbytků zásob.
  • Spolupráce při fyzické a dokladové inventarizaci zásob.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení evidence o inventarizačních rozdílech
Zpracování a vedení skladové evidence
Kontrolování věcné správnosti dodaných zásob s objednávkou

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací