Specializace povolání
Pracovník skladování a distribuce potravin

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
15 756 Kč - 23 099 Kč

Charakteristika

Pracovník skladování a distribuce potravin skladuje, uchovává, balí a expeduje potravinářské výrobky.

Pracovní činnosti

  • Příjem, obsluha zařízení potřebného k uskladnění a potravinářských výrobků.
  • Obsluha zařízení sloužícího k plnění potravinářských výrobků do obalů a jejich značení.
  • Obsluha zařízení, které slouží k expedici potravinářských výrobků.
  • Pořizování záznamů základní evidence ve skladech a při expedici.
  • Kontrola skladovacích podmínek a jejich regulace.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie a střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
zásady BOZP
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Skladování, uchovávání, balení a expedice potravinářských polotovarů a výrobků
Obsluha strojů a zařízení pro balení a expedici potravinářských polotovarů, výrobků
Provádění základní evidence v potravinářské výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací