Specializace povolání
Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Moučkař, Pracovník skladování, balení a expedice mlynářských výrobků
Nadřízené povolání: Mlynář
Platové rozmezí
15 756 Kč - 23 099 Kč

Charakteristika

Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků pracuje obvykle pod vedením mlynáře nebo v provozovnách pekáren pekaře. Obsluhuje, kontroluje a seřizuje stroje a linky na míchání mlýnských výrobků, jejich skladování a balení. Expeduje mlýnské výrobky a spolupracuje při drobných opravách strojů a zařízení. Provádí hygienickou údržbu svěřeného úseku i vnitřní čištění strojů a zařízení.

Pracovní činnosti

  • Obsluha a monitorování linek na míchání mouky, skladování a balení mlýnských výrobků a dávkování zlepšovacích přípravků.
  • Odběr vzorků mlýnských výrobků a smyslové posuzování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti.
  • Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků.
  • Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení ve skladech mlýnských výrobků.
  • Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve svěřeném úseku a čištění strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny, prachem a invazivními alergeny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mlynář, mlynářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a monitorování linek na míchání mouky, skladování a balení mlýnských výrobků a dávkování zlepšovacích přípravků
Odběr vzorků mlýnských výrobků a smyslové posuzování jejich kvality a zdravotní nezávadnosti
Provádění kontroly vlhkosti a zdravotní nezávadnosti mlýnských výrobků
Provádění běžné údržby a drobných oprav strojů a zařízení ve skladech mlýnských výrobků
Zabezpečování ovládacích opatření v systému řízení kvality a bezpečnosti potravin na kritických a kontrolních bodech ve skladech mlýnských výrobků
Dodržování sanitačních postupů, provádění hygienicko-sanitační činnosti v mlýnském provozu
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin a krmiv v mlýnských provozech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací