Specializace povolání
Pracovník výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty

Platové rozmezí
15 012 Kč - 25 681 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty vyrábí hmoty, připravuje z nich ozdoby a používá je na dohotovení cukrářských výrobků.

Pracovní činnosti

  • Příjem surovin a jejich uskladnění.
  • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
  • Výroba modelovací a marcipánové hmoty a výrobků z nich.
  • Příprava ozdob.
  • Ruční zdobení a dohotovování výrobků.
  • Balení výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Expedice hotových výrobků.
  • Prodej výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby pečivářských výrobků
technologie výroby cukrářských výrobků
technologie výroby cukrovinkářských výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu cukrářských výrobků
Volba technologického postupu pro výrobu modelovací a marcipánové hmoty
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu modelovací a marcipánové hmoty
Ruční tvarování a modelování, tvarování pomocí forem
Dohotovování a zdobení výrobků a ozdob, barvení
Uchovávání, balení a expedice výrobků z modelovací a marcipánové hmoty
Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Navrhování, výtvarná úprava a aranžování cukrářských výrobků
Prodej výrobků z modelovací a marcipánové hmoty
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací