Specializace povolání
Pracovník výroby chleba a běžného pečiva

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Mísič chlebových a pšeničných těst
Nadřízené povolání: Pekař
Platové rozmezí
11 412 Kč - 22 965 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby chleba a běžného pečiva naváží suroviny a obsluhuje mísicí, tvarovací stroje, provádí obsluhu pece a dohlíží na tvarování výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin a jejich uskladnění.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Výroba chleba a běžného pečiva.
 • Ruční dohotovování výrobků.
 • Balení výrobků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Prodej výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem, pracovní dobou na směny, prachem a invazivními alergeny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby pečivářských výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu chleba a běžného pečiva
Volba technologického postupu pro výrobu chleba a běžného pečiva
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu chleba a běžného pečiva
Výroba těst a kvasů pro chleba a běžné pečivo
Dělení a tvarování těst
Obsluha a seřizování kynárny
Pečení chleba a běžného pečiva
Uchovávání, balení a expedice chleba a běžného pečiva
Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Prodej chleba a běžného pečiva
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji pekařských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací