Specializace povolání
Pracovník výroby hotových pokrmů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Operator of Ready-to-Eat Meals Production
Nadřízené povolání: Konzervář

Charakteristika

Pracovník výroby hotových pokrmů zpracovává průmyslovým způsobem potraviny živočišného i rostlinného původu a zhotovuje z nich hotové pokrmy.

Pracovní činnosti

 • Příjem a skladování potravin živočišného původu.
 • Příjem a skladování surovin a potravin rostlinného původu a ostatních surovin, obalů a pomocných látek.
 • Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu hotových pokrmů.
 • Vážení jednotlivých ingrediencí dle platných receptur.
 • Zpracování surovin a potravin živočišného původu.
 • Komplexní tepelná úprava pokrmů.
 • Obsluha strojů a zařízení pro výrobu a balení hotových pokrmů.
 • Posuzování jakosti surovin, obalů, polotovarů a výrobků při výrobě hotových pokrmů.
 • Balení, skladování a expedice výrobků.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech.
 • Vedení provozní evidence při výrobě hotových pokrmů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru konzervář, konzervárenské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
technologie potravinářské výroby
konzervárenská technologie
hygiena potravin
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Tepelné opracování masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Výroba konzerv
Příprava a úprava surovin před zpracováním
Balení, označování a expedice potravinářských výrobků
Plnění a uzavírání konzerv a polokonzerv
Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu omáček
Příprava teplých pokrmů podle receptur
Tepelné opracování konzerv a polokonzerv
Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě konzerv a polokonzerv
Řízení ovládacích panelů pro výrobu konzervovaných výrobků
Obsluha technologických zařízení v provozu
Obsluha velkokapacitních kuchyňských strojů na výrobu pokrmů
Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP)
Vedení provozní dokumentace v potravinářské výrobě
Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
Přejímka potravinářských surovin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací