Specializace povolání
Pracovník výroby jemného pečiva

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Pekař sladkého pečiva
Nadřízené povolání: Pekař
Platové rozmezí
11 412 Kč - 22 965 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby jemného pečiva zhotovuje těsta a náplně. Tvaruje vánočky, bábovky, koláče, štoly, hřebeny a další druhy jemného pečiva.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin a jejich uskladnění.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Výroba jemného pečiva.
 • Příprava náplní.
 • Ruční dohotovování výrobků.
 • Balení výrobků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Prodej výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem, pracovní dobou na směny, prachem a invazivními alergeny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování mouky
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby pečivářských výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu jemného pečiva
Volba technologického postupu pro výrobu jemného pečiva
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu jemného pečiva
Zhotovování těst, hmot a polotovarů pro výrobu jemného pečiva
Dělení, tvarování těst, dávkování hmot, plnění před pečením
Pečení, smažení výrobků jemného pečiva
Příprava a použití náplní a polev pro výrobu jemného pečiva
Dohotovování a zdobení jemného pečiva
Uchovávání, balení a expedice jemného pečiva
Posuzování jakosti surovin a polotovarů pro výrobu jemného pečiva a hotových výrobků
Obsluha a seřizování strojů a zařízení na výrobu jemného pečiva
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Prodej jemného pečiva
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji jemného pečiva

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací