Specializace povolání
Pracovník výroby karamelových a kandytových výrobků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Cukrovinkář
Nadřízené povolání: Cukrovinkář
Platové rozmezí
15 012 Kč - 25 681 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby karamelových a kandytových výrobků zpracovává cukrovou hmotu lisováním, tažením, litím nebo foukáním. Hotové výrobky balí, expeduje a zajišťuje jejich prodej.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin a jejich uskladnění.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Výroba a zpracování karamelových a kandytových výrobků.
 • Ruční zdobení a dohotovování výrobků.
 • Balení výrobků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Prodej výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem a rizikem úrazu.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby pečivářských výrobků
technologie výroby cukrářských výrobků
technologie výroby cukrovinkářských výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu cukrářských výrobků
Volba technologického postupu pro výrobu karamelových a kandytových výrobků
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu karamelových a kandytových výrobků
Příprava a použití karamelové a kandytové hmoty na speciální karamelové ozdoby a kandytové výrobky
Dělení a tvarování karamelové a kandytové hmoty, výroba ozdob, zdobení výrobků
Uchovávání karamelových a kandytových výrobků, balení a expedice
Navrhování, výtvarná úprava a aranžování výrobků
Posuzování jakosti cukrářských surovin, polotovarů a hotových výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji cukrářských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.

více informací