Specializace povolání
Pracovník výroby knedlíků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Potravinářský dělník
Nadřízené povolání: Pekař
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby knedlíků vyrábí určené druhy knedlíků v průmyslové výrobě na výrobním zařízení nebo na výrobní lince, včetně jejich balení a předání do skladu výrobků nebo do expedice.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin a jejich uskladnění.
 • Kontrola a regulace podmínek skladování.
 • Příprava a úprava surovin pro výrobu knedlíků.
 • Obsluha, kontrola a regulace strojů a zařízení na výrobu knedlíků (hnětače, univerzální roboty, tvarovací a plnící stroje, varné kotle, kompletní kontinuální linky).
 • Posuzování jakosti surovin pro výrobu knedlíků a hotových výrobků.
 • Kontrola teploty vaření i teploty chlazení před balením a při skladování.
 • Balení výrobků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Skladování a expedice hotových výrobků.
 • Provádění hygienické údržby strojů a zařízení i vnitřního prostředí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby cukrářských výrobků
technologie přípravy moučníků
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu knedlíků
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových knedlíků
Obsluha strojů a zařízení pro výrobu knedlíků
Vedení provozní evidence při výrobě knedlíků
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu knedlíků
Uchovávání, balení a expedice knedlíků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti při výrobě knedlíků, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací