Specializace povolání
Pracovník výroby majonéz a omáček

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Nadřízené povolání: Lahůdkář
Platové rozmezí
16 338 Kč - 29 880 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby majonéz a omáček zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu a vyrábí z nich průmyslovým způsobem majonézy a studené omáčky.

Pracovní činnosti

 • Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu majonéz a omáček.
 • Výroba omáček a majonéz.
 • Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení majonéz a omáček.
 • Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků.
 • Uchovávání, balení a expedice majonéz a omáček.
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin.
 • Vedení provozní evidence při výrobě majonéz a omáček.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
hygiena potravin
technologie potravinářské výroby

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu majonéz a omáček
Příprava zeleninových polotovarů pro výrobu omáček
Výroba aspiků, majonéz a remulád
Obsluha strojů a zařízení pro zpracování a balení majonéz a omáček
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a výrobků při výrobě potravinářských výrobků
Uchovávání, balení a expedice majonéz a omáček
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Vedení provozní evidence při výrobě majonéz a omáček

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací