Specializace povolání
Pracovník výroby masných výrobků a drůbežích masných výrobků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Řezník bourač, Řezník porážeč, Řezník porcovač, Řezník vyřezávač masa, Řezník vyvrhovač, Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer
Nadřízené povolání: Řezník a uzenář
Platové rozmezí
15 558 Kč - 34 069 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby masných výrobků a drůbežích masných výrobků zajišťuje jejich výrobu, míchání suroviny, plní, tepelně opracuje a skladuje masné výrobky.

Pracovní činnosti

 • Třídění výrobní suroviny pro výrobu masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků včetně obsluhy strojního a technologického vybavení.
 • Skladování masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů pro výrobnu masných výrobků a drůbežích masných výrobků.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování masa a výroba masných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství
zásady BOZP

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Třídění výrobních mas a drůbežího masa
Skladování a příprava pomocných látek a obalů pro masnou výrobu
Úprava surovin pro masnou výrobu - solení
Mělnění, míchání a výpočet spotřeby surovin pro masnou výrobu
Plnění masných výrobků a drůbežích masných výrobků do obalů
Třídění masných výrobků a drůbežích masných výrobků v závislosti na technologii výroby
Tepelné opracování masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Skladování masných výrobků a drůbežích masných výrobků
Obsluha strojního a technologického vybavení při výrobě masných výrobků a drůbežích masných výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací