Specializace povolání
Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Nálevář
Nadřízené povolání: Konzervář
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce připravuje podle předepsaných technologií a receptur nálevy pro zeleninové a ovocné konzervárenské výrobky.

Pracovní činnosti

 • Příjem základních surovin a přísad pro výrobu nálevu.
 • Odběr vzorků pro laboratorní stanovení kvality základních surovin.
 • Míchání nálevů podle potřeb výroby se zodpovědností za správnost druhu, složení a množství nálevu.
 • Evidence o druhu a množství použitých surovin a přísad k výrobě nálevů.
 • Odběr vzorků vyrobeného nálevu pro laboratorní analýzu.
 • Korekce složení nálevu dle výsledku laboratorní analýzy.
 • Zajištění plynulého přísunu nálevu do zásobníku s ohledem na výkon výrobních linek.
 • Dodržování stanoveného sanitačního režimu a hygienických postupů při výrobě nálevů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby lihovin
konzervárenská technologie
potravinářská chemie
zásady BOZP
analýza krmiv
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nastavení dopravních cest nálevů k výrobním linkám
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu
Příjem a skladování surovin a přísad pro přípravu nálevů
Příprava nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce
Vedení provozní evidence při výrobě nálevů
Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce, dodržování sanitačních postupů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací