Specializace povolání
Pracovník výroby nečokoládových cukrovinek

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Alternativní názvy: Cukrovinkář
Nadřízené povolání: Cukrář
Platové rozmezí
15 012 Kč - 25 681 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby nečokoládových cukrovinek zpracovává různé hmoty, jako je např. marshmallow, rahat, turecký med, chalva, žvýkací guma, želé. Tyto výrobky balí, uskladňuje a prodává.

Pracovní činnosti

  • Příjem surovin a jejich uskladnění.
  • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
  • Výroba nečokoládových cukrovinek.
  • Ruční dohotovování výrobků.
  • Balení výrobků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Expedice hotových výrobků.
  • Prodej výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby cukrářských výrobků
technologie výroby cukrovinkářských výrobků
technologie potravinářské výroby

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin a polotovarů pro výrobu nečokoládových cukrovinek
Příprava a úprava surovin pro výrobu nečokoládových cukrovinek
Obsluha linek na výrobu nečokoládových cukrovinek
Skladování, balení a expedice výrobků
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Vedení provozní evidence při výrobě nečokoládových cukrovinek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací