Specializace povolání
Pracovník výroby ovocných koncentrátů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Biochemik výroby ovocných šťáv a ovocných koncentrátů, Obsluha technologického zařízení pro výrobu ovocných koncentrátů
Nadřízené povolání: Konzervář
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby ovocných koncentrátů obsluhuje odparku při zahušťování ovocné šťávy.

Pracovní činnosti

 • Nastavení a kontrola dopravních cest ovocné šťávy do odpařovacího zařízení.
 • Kontrola časových intervalů a teploty v průběhu pektolýzy ovocné šťávy.
 • Sledovaní průběhu ohřevu ovocné šťávy v zařízení na jímání ovocného aroma.
 • Nastavení požadovaných parametrů odpařovacího zařízení.
 • Kontrola cukerné sušiny v průběhu zahušťování ovocné šťávy.
 • Senzorické hodnocení ovocného koncentrátu.
 • Odběr vzorku pro kontrolu cukerné sušiny ovocného koncentrátu.
 • Evidence průběhu výroby ovocného koncentrátu.
 • Dodržování sanitačního režimu a hygienických postupů při výrobě ovocných koncentrátů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby lihovin
konzervárenská technologie
potravinářská chemie
zásady BOZP
analýza krmiv
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu
Nastavení a kontrola potrubních dopravních cest ovocné šťávy a ovocného koncentrátu
Kontrola průběhu jímání ovocného aroma
Kontrola průběhu pektolýzy ovocné šťávy
Zahušťování ovocné šťávy
Zjištění parametrů ovocného koncentrátu
Vedení provozní evidence při výrobě ovocných koncentrátů
Provádění sanitačních a hygienických činností při výrobě ovocných koncentrátů, dodržování sanitačních postupů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy termoregulace.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací