Specializace povolání
Pracovník výroby ovocných pomazánek

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Nadřízené povolání: Konzervář
Platové rozmezí
14 404 Kč - 29 393 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby ovocných pomazánek vyrábí ovocné pomazánky dle předepsané technologie a receptury.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin, polotovarů a dalších pomocných látek k výrobě ovocných pomazánek.
 • Smyslové posouzení kvality surovin, zejména ovocných polotovarů určených k výrobě pomazánek.
 • Nastavení dopravní cesty pro suroviny a ovocné polotovary do varných vakuových kotlů.
 • Zajištění správného technologického procesu při výrobě pomazánek (odpařování, stálé míchání) při podtlaku ve varném prostoru.
 • Kontrola a monitorování příslušných přístrojů vakuové odparky (teploměr, tlakoměr).
 • Odběr vzorků uvařené pomazánky k laboratorní analýze.
 • Měření obsahu celkového cukru v pomazánce refraktometrem.
 • Provedení případné korekce stanovených hodnot vyrobené ovocné pomazánky.
 • Nastavení dopravní cesty uvařené pomazánky do zásobníku nad plnicím zařízením do stanovených obalů.
 • Dodržování hygienických a sanitačních předpisů při výrobě ovocné pomazánky.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby lihovin
konzervárenská technologie
potravinářská chemie
zásady BOZP
analýza krmiv
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu
Příjem surovin, polotovarů a dalších přídatných látek pro výrobu ovocných pomazánek
Nastavení dopravních cest ovocných polotovarů
Nastavení parametrů pro optimální provoz odparky
Obsluha odparky pro výrobu ovocných pomazánek
Doprava ovocné pomazánky k plnícímu zařízení
Vedení provozní evidence při výrobě ovocných pomazánek
Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě ovocných pomazánek, dodržování sanitačních postupů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.

více informací