Specializace povolání
Pracovník výroby perníků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Nadřízené povolání: Pekař
Platové rozmezí
11 412 Kč - 22 965 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby perníků zajišťuje výrobu těst, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin a jejich uskladnění.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Výroba perníků.
 • Příprava náplní.
 • Ruční dohotovování výrobků.
 • Balení výrobků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Prodej výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování mouky
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby pečivářských výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu perníků
Volba technologického postupu pro výrobu perníků a výrobků z perníkového těsta
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu perníků
Zhotovování těst dle receptur pro výrobu perníků
Dělení a tvarování perníkového těsta
Pečení výrobků
Příprava a použití náplní a polev pro pekařské výrobky
Uchovávání, balení a expedice perníků
Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Prodej perníků a výrobků z perníkového těsta
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji pekařských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Poruchy vidění.

více informací