Specializace povolání
Pracovník výroby potravin

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
15 558 Kč - 34 069 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby potravin vyrábí potraviny dle technologického postupu a pokynů nadřízeného.

Pracovní činnosti

  • Příprava surovin pro výrobu potravin navažováním a dávkováním podle stanovených receptur a postupů.
  • Čištění, mytí nebo hrubá příprava surovin pro výrobu potravin před vlastním zpracováním.
  • Výroba potravin na výrobních zařízeních a výrobních linkách, jejich ovládání a kontrola funkce.
  • Monitorování výrobních procesů pomocí přístrojů s jednoduchou obsluhou nebo automatickým provozem.
  • Smyslové posuzování jakosti a zdravotní nezávadnosti polotovarů a hotových výrobků.
  • Pořizování záznamů o průběhu potravinářské výroby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru potravinář, potravinářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie a střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
potravinářské suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v potravinářské výrobě
zásady BOZP
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Smyslové posuzování jakosti polotovarů a hotových potravinářských výrobků dle standardů
Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Výpočet spotřeby, příprava a úprava surovin pro danou potravinářskou výrobu
Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravinářských polotovarů, výrobků
Výroba potravin dle technologického postupu
Provádění základní evidence v potravinářské výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací