Specializace povolání
Pracovník výroby sesazenek

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Dýhař, Sesazenkář
Příbuzné specializace: Překližkář
Platové rozmezí
14 957 Kč - 31 861 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby sesazenek vybírá, rozměrově a tvarově upravuje, sesazuje a slepuje jednotlivé listy dýh do konečného formátu.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Výběr a kontrola výchozího materiálu (dýhových listů) dle zadání výroby (druh dřeviny, radiální řez – rovnoletá kresba , tangenciální řez – kresba fládrová).
 • Zkrácení na požadovanou délku.
 • Nastavení zařízení pro rozměrovou a tvarovou úpravu dýhových listů.
 • Rozměrová a tvarová úprava dýhových listů.
 • Nastavení spojovacího zařízení v závislosti na použité technologii spojování a typu spojovacího materiálu (spojování „cik cak“ polyamidovým vláknem, lepicí páskou, natupo).
 • Sesazení jednotlivých listů dle zadání (symetricky – zrcadlově, asymetricky – za sebou, podélně, příčně, křížově, na šikmou spáru, šachovnicově, kombinovaně).
 • Spojení připravených listů.
 • Zarovnání okrajů sesazenky a jejich fixace.
 • Kontrola hotového polotovaru a jeho případná oprava.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství, střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství a střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků
dřevěné materiály a polotovary
technologie výroby nábytkářských a jiných polotovarů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek při výrobě sesazenek
Orientace v technických podkladech pro výrobu sesazenek
Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů pro výrobu sesazenek
Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek
Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při výrobě sesazenek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací