Specializace povolání
Pracovník výroby těstovin

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy:
Nadřízené povolání: Pekař
Platové rozmezí
11 412 Kč - 22 965 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby těstovin řídí výrobu těstovin v pracovní směně. Pracuje podle stanovených příkazů, postupů a receptur. Organizuje běžnou i hygienickou údržbu, malé opravy a především vnitřní čištění strojů a zařízení včetně matric.

Pracovní činnosti

 • Přijímání surovin a jejich uskladnění.
 • Kontrola a regulace podmínek skladování.
 • Příprava a úprava surovin pro výrobu těstovin.
 • Řízení, kontrola a regulace strojů a zařízení na výrobu těstovin (dávkovače, míchací zařízení, těstárenský lis, sušárna, celá kontinuální linka).
 • Posuzování jakosti surovin pro výrobu těstovin a hotových výrobků.
 • Balení výrobků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Skladování a expedice hotových výrobků.
 • Provádění drobných oprav a hygienické údržby strojů a zařízení pro výrobu těstovin.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mlynář, mlynářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby cukrářských výrobků
technologie přípravy moučníků
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin a přísad pro výrobu těstovin
Příprava a úprava surovin pro výrobu těstovin
Obsluha kontinuální linky na výrobu těstovin
Balení a skladování těstovin
Obsluha strojů na balení těstovin
Posuzování jakosti surovin pro výrobu těstovin a hotových výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Vedení provozní evidence ve výrobě těstovin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací