Specializace povolání
Pracovník výroby trvanlivého pečiva

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba mouky a pečiva
Nadřízené povolání: Pekař
Platové rozmezí
11 412 Kč - 22 965 Kč

Charakteristika

Pracovník výroby trvanlivého pečiva zajišťuje výrobu těsta, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem surovin a jejich uskladnění.
 • Obsluha příslušných potravinářských strojů.
 • Výroba trvanlivých výrobků.
 • Příprava trvanlivých náplní.
 • Strojní a ruční dohotovování trvanlivých výrobků.
 • Balení trvanlivých výrobků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Expedice hotových výrobků.
 • Prodej výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování mouky
technologie výroby pekařských výrobků
technologie výroby pečivářských výrobků
technologie přípravy moučníků
potravinářské suroviny, jejich skladování
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu trvanlivého pečiva
Volba technologického postupu pro výrobu trvanlivého pečiva
Příprava, výpočet spotřeby a úprava surovin pro výrobu trvanlivého pečiva
Výroba těst pro trvanlivé pečivo
Dělení a tvarování těst
Obsluha a seřizování kynárny
Pečení trvanlivého pečiva
Uchovávání, balení a expedice trvanlivého pečiva
Obsluha strojů a zařízení pro pekařskou výrobu
Posuzování jakosti surovin, polotovarů a hotových pekařských výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin
Prodej trvanlivého pečiva
Vedení provozní evidence při výrobě a prodeji pekařských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací