Specializace povolání
Překladatel odborných textů

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Alternativní názvy: Translator
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Platové rozmezí
20 951 Kč - 37 373 Kč

Charakteristika

Překladatel odborných textů překládá odborné a technické texty z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

  • Čtení předlohy s cílem pochopit ji po odborné stránce.
  • Písemný překlad odborných textů – ekonomických, právnických, technických, vědeckých, počítačových, lékařských apod..
  • Konzultace s odborníkem z daného oboru (zajištění technické korektury).
  • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní překladatelské činnosti.
  • Studium jazykové a odborné literatury s cílem zabezpečit správnost překladu.
  • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
  • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
jazyk vybrané země
kultura vybrané země
lingvistika
sémantika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhotovování písemných překladů různorodých odborných textů vyžadujících znalost odborné terminologie
Využívání  odborné jazykové literatury – slovníky (překladové, terminologické, atd.)
Využívání odborné literatury související s překládaným textem
Tvorba terminologického glosáře
Porozumění základním principům překládaného textu
Interpretace překládaného textu
Dodržování kritéria správnosti, přesnosti a odbornosti při překládání textů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací