Specializace povolání
Překladatel uměleckých textů

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Alternativní názvy: Translator
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Platové rozmezí
20 951 Kč - 37 373 Kč

Charakteristika

Překladatel uměleckých textů překládá umělecké texty (knihy, články, povídky, poezii, písně) z jednoho jazyka do druhého.

Pracovní činnosti

  • Čtení předlohy s cílem pochopit ji jak po stránce filologické, tak estetické.
  • Interpretace předlohy textu zaměřená na vyhodnocení volby umělecky adekvátní překladatelské metody.
  • Písemný překlad uměleckých textů – prózy, poezie, písní, divadelních her, reklamních textů a sloganů.
  • Přestylizování předlohy s ohledem na zachování obsahu.
  • Studium odborné jazykové literatury a pomocné literatury související s překládaným textem s cílem zabezpečit věrnost a správnost překladu.
  • Kontrolní čtení přeloženého textu zaměřené na odstranění nepřesností a případných věcných a jazykových chyb v překladu.
  • Prezentace přeloženého textu zadavateli/odběrateli překladu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
jazyk vybrané země
kultura vybrané země
lingvistika
sémantika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Využívání umění výstavby děje a kompozice
Používání široké slovní zásoby
Využívání  odborné jazykové literatury – slovníky (překladové, terminologické, atd.)
Porozumění základním principům překládaného textu
Interpretace překládaného textu
Výběr vhodné překladatelské metody
Přestylizování překládaného textu
Využívání pomocné literatury související s překládaným textem (historické, apod.)
Využívání základních technik beletristické tvorby
Vytváření literárního díla s využitím imaginace a vypravěčských technik

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací