Specializace povolání
Překližkář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Alternativní názvy: Plywood worker
Příbuzné specializace: Pracovník výroby sesazenek
Platové rozmezí
14 957 Kč - 31 861 Kč

Charakteristika

Překližkář obsluhuje stroje a zařízení na výrobu dýh, překližek a jiných překližovaných desek, popř. tvarových výlisků z dýh.

Pracovní činnosti

 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Doprava, skladování a ekologické zpracování dřevního odpadu, resp. výrobků na bázi dřeva.
 • Třídění podle stupňů kvality a pokud je třeba značkování, skladování, balení, nakládání a vykládání výrobků.
 • Pomoc při obsluze a monitorování výrobního zařízení pro plastifikaci dřeva a sušení dýh.
 • Dohlížení na odpovídající procesy a jejich kontrola, např. manipulace a odkorňování, podélné dělení výřezů, loupání a krájení dýh, lisování překližovaných desek atd..
 • Třídění a příprava surovin pro zpracování.
 • Kontrola kvality výrobků.
 • Seřizování a obsluha dřevozpracujících strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dřevařství, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství, střední vzdělání s výučním listem v oboru rámař-pozlacovač, střední vzdělání s výučním listem v oboru rámař-pozlacovač, střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru bednář, bednářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru bednář, bednářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb, střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb, střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracovatel dřeva.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary
technologie výroby kompozitních materiálů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a podkladech pro výrobu dýh, překližek, překližovaných desek a tvarových výlisků z dýh.
Posuzování jakosti surovin a polotovarů, kontrola kvality výrobků ve výrobě dýh a překližek, třídění podle stupňů kvality, značkování
Seřizování, ošetřování a údržba dřevozpracujících strojů a zařízení ve výrobě dýh, překližek a vrstveného dřeva
Obsluha hydraulických lisů pro lisování mnohovrstvých tvarových překližek
Obsluha válečkových, pásových, tryskových a jiných sušáren ve výrobě dýh a překližek
Obsluha automatizovaných linek ve výrobě dýh a překližek
Manipulace s polotovary a výrobky ve výrobě dýh a překližek, jejich třídění podle stupňů kvality, značkování, skladování, balení, nakládání a vykládání
Obsluha rámových, pásových a kotoučových pil na zpracování dřeva a dřevařských polotovarů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací