Specializace povolání
Převozník III. třídy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodní doprava
Nadřízené povolání: Převozník
Příbuzné specializace: Převozník I. třídy, Převozník II. třídy
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 202 Kč - 30 442 Kč

Charakteristika

Převozník III. třídy je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest.

Pracovní činnosti

 • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu, obsluha strojního pohonu (pokud je instalován).
 • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Obsluha palubních mechanismů.
 • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
 • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství a střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy a pravidla pro říční dopravu a říční obchod
technologie stavby lodí, lodní stroje a zařízení
pravidla pro vydávání a interpretaci vizuálních a sluchových signálů v lodní dopravě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve světelné a zvukové signalizaci v lodní dopravě
Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech
Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla
Kontrola a vypočítávání jízdného a přirážek podle platných tarifů v lodní dopravě
Obsluha přepravovaných osob, zavazadel a dopravních prostředků v lodní dopravě
Obsluha platebního systému (jízdenky, platební karty, finanční hotovost) v lodní dopravě
Vedení převozní lodi na určeném přívozu s vlastním nebo bez vlastního strojního pohonu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací