Specializace povolání
Přípravář keramických hmot

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Slip Preparation Worker
Nadřízené povolání: Keramik
Platové rozmezí
18 946 Kč - 36 201 Kč

Charakteristika

Přípravář keramických hmot zhotovuje hmoty a glazury.

Pracovní činnosti

  • Příprava keramických hmot a glazur, obsluha strojů a zařízení pro tuto výrobu určených.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, chladem, hlukem a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava keramických hmot, glazur a engob
Posuzování kvality surovin při výrobě keramiky
Skladování surovin pro výrobu keramických hmot
Obsluha strojního zařízení pro přípravu výrobních keramických hmot

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
  • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

více informací