Specializace povolání
Prodejce výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: zpracování masa, masných výrobků a ryb
Alternativní názvy: Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer
Nadřízené povolání: Řezník a uzenář
Platové rozmezí
13 644 Kč - 21 228 Kč

Charakteristika

Prodejce výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příjem, základní evidence a posuzování jakosti masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Skladování masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Prodej masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů pro prodejní prostory a zařízení, přepravní prostředky.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování masa a výroba masných výrobků
systémy a standardy jakosti a kvality v potravinářství
zásady BOZP
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příjem a základní evidence masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Posuzování jakosti masa, masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Příprava a prodej mletého masa
Skladování masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků v prodejnách
Prodej masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Obsluha strojního a technologického vybavení při prodeji masa a masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací