Specializace povolání
Producent krmného hmyzu

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Nadřízené povolání: Chovatel zvířat v zoo
Platové rozmezí
16 088 Kč - 28 393 Kč

Charakteristika

Producent krmného hmyzu zajišťuje kvalifikovaně vedený chov krmného hmyzu pro komerční, případně expoziční účely.

Pracovní činnosti

 • Chov různých druhů hmyzu pro krmné, případně expoziční účely.
 • Návrhy chovatelských zařízení pro produkci a jejich obsluha.
 • Realizace režimu krmení.
 • Zajištění setrvalého rozmnožování.
 • Odchyt a transport k odběratelům.
 • Zoohygiena a prevence nákaz v chovech, desinfekce a asanace chovů.
 • Aplikace zákonů a nařízení z hlediska komunální hygieny, nakládání s organickým biologickým a biologickým odpadem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
welfare zvířat
porody a líhnutí různých druhů zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kompletace a údržba chovných zařízení, posouzení mikroklimatu, vedení provozního deníku v chovech krmného hmyzu
Základní obsluha přístrojů a technického zázemí chovů krmného hmyzu, dodržování bezpečnosti práce
Biologická charakteristika jednotlivých druhů krmného hmyzu
Rozpoznání vývojových stádií jednotlivých druhů krmného hmyzu
Vyskladnění a příprava krmného hmyzu a jeho stádií
Prevence nákaz v chovech krmného hmyzu
Krmení hmyzu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací