Specializace povolání
Provazník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Knitter, Výrobce provazů
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
16 449 Kč - 27 443 Kč

Charakteristika

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Pracovní činnosti

 • Příprava strojů a pomůcek.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Vlastní výroba pomocí provaznických strojů a případné odstraňování vzniklých vad.
 • Síťování a vyvazování.
 • Zaplétání lan, zaplétání ok na lanech i pevnostních s atestem.
 • Výroba lan na šplh a přetah.
 • Obsluha všech pletacích strojů na šňůry a lana.
 • Výroba a zaplétání lan pro lodní dopravu a přepravu břemen.
 • Opravy a označování vad v pleteninách.
 • Navazování přetrhaných a došlých nití popř. přízí.
 • Spojování přetržených textilních lan – možnost vystavení certifikátu – atestu (pevnostní spoj, bezpečnost).
 • Kontrola jakosti, skládání a balení a expedice.
 • Kompletace výrobků.
 • Příprava materiálu pro další zpracování.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie strojního pletařství
technologie výroby netkaných textilií
technologie síťování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha strojů na stáčení (pletení) lan a šňůr
Ruční síťování sítí jednoduchým i dvojitým uzlem
Ruční opravy a označování vad v pleteninách provaznických výrobků
Seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a pracovních pomůcek pro výrobu provaznického zboží
Dodávání nití a přízí do strojů na výrobu provaznického zboží, navazování přetrhaných a došlých nití a přízí
Posuzování jakosti surovin pro provaznickou výrobu a jakosti finálních výrobků
Dohotovování některých provaznických výrobků, např. švihadel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací