Specializace povolání
Průvodce specialista pro region Jižní Morava

Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Turistický průvodce | Tourist guide
Nadřízené povolání: Průvodce specialista pro region
Příbuzné specializace: Průvodce specialista pro region Praha
Platové rozmezí
13 437 Kč - 23 480 Kč

Charakteristika

Průvodce specialista pro region Jižní Morava provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad o kulturním a přírodním dědictví v regionu Jižní Morava.

Pracovní činnosti

  • Příprava odborného výkladu obecně o České republice.
  • Příprava odborného výkladu o regionu Jižní Morava, charakteristice a specifických znacích tohoto regionu.
  • Zpracování nabídky průvodcovských služeb.
  • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků v regionu Jižní Morava.
  • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
  • Poskytování individuální pomoci klientům.
  • Vedení administrativní a účetní agendy průvodce specialisty.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus, bakalářský studijní program ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a bakalářský studijní program v oboru řízení cestovního ruchu.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
průvodcovství cestovního ruchu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb
Vedení skupiny
Provádění výkladu
Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce
Uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
Uplatňování profesního jednání a komunikace
Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce
Informovanost o reáliích dané jazykové oblasti
Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti
Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu
Prezentace přehledu o životě obyvatel v České republice
Zajišťování služeb cestovního ruchu
Aplikace znalostí historie a dějin kultury regionu v cestovním ruchu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací