Specializace povolání
Prýmkař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Fringemaker, Strojník výroby stuh, prýmků, tkanic
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
16 079 Kč - 26 839 Kč

Charakteristika

Prýmkař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu prýmků, sítí, šňůr, ovíjených nití a řezaných stuh.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha pletařských strojů a zařízení.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z pletařských strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odstřih a odvádění pleteného zboží.
 • Opravy a vystřihování vad ve výrobku.
 • Ošetřování a běžná údržba příslušných zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Kontrola strojů, zařízení a příslušenství, evidence dat o seřízení a výrobě.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie strojního pletařství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Navíjení stuh a prýmků na navíjecích strojích
Ovíjení pružných jádrových nití na ovíjecích strojích
Pletení prýmků a třásní na galonových strojích
Řízení ovládacích panelů navíjecích automatů pro navíjení stuh a prýmků
Povrchové úpravy prýmkařských výrobků při jejich konečné adjustaci do předepsaných tvarů, opravy a vystřihování vad ve výrobku
Základní seřizování, ošetřování a údržba textilních strojů a zařízení na výrobu prýmků
Dodávání nití a přízí do strojů na výrobu prýmků
Obsluha motorových strojů, poloautomatů a strojů rub-rub pro pletení prýmkařských výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací