Specializace povolání
Psovod horské služby

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Mountain rescue dog handler
Nadřízené povolání: Pracovník horské služby
Platové rozmezí
12 644 Kč - 21 557 Kč

Charakteristika

Psovod horské služby zajišťuje výcvik a nasazení psa při pátracích a záchranných akcích na horách a poskytuje první pomoc.

Pracovní činnosti

 • Vyhledávání v lavině za pomoci psa.
 • Vyhledávání v horském terénu za pomoci psa.
 • Vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů.
 • Výcvik psů pro potřeby horské služby.
 • Provádění záchranných akcí v horském terénu.
 • Provádění pátracích akcí v horském terénu.
 • Poskytování první pomoci.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Záchranné práce v lavinách.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži chladem. Také je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, chladem a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v topografii
Předvedení poslušnosti a ovladatelnosti psa
Použití psů pro vyhledávání v lavině
Orientace v lavinové problematice a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů
Použití psů pro vyhledávání v horském terénu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací