Specializace povolání
Rada justiční stráže

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Nadřízené povolání: Rada vězeňské služby
Příbuzné specializace: Rada vězeňské stráže
Platové rozmezí
22 430 Kč - 38 108 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Rada justiční stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy komplexně řídí fungování systému justiční stráže, ostrahu objektů a ochranu pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost justiční stráže

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepce služební odborné přípravy příslušníků justiční stráže, jejich výcviku a provádění hodnocení výsledků výkonu služby
Stanovování koncepce systému kontroly vstupu osob do střežených prostor v objektech soudů a státních zastupitelství, a to včetně využití technických prostředků
Vypracovávání metod a opatření ke komplexnímu řešení systému pro zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství, a to včetně využití technických prostředků
Vedení příslušné dokumentace v oblasti rady justiční stráže
Řízení systému střežení objektů soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti
Řízení systému zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí orgánů justice a státních zastupitelství

více informací