Specializace povolání
Rada vězeňské stráže

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Nadřízené povolání: Rada vězeňské služby
Příbuzné specializace: Rada justiční stráže
Platové rozmezí
22 430 Kč - 38 108 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Rada vězeňské stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy, komplexně řídí fungování systému vězeňské stráže, ostrahu věznic a osob při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost vězeňské stráže
zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Stanovování zásad a opatření pro předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody
Stanovování koncepce systému střežení osob ve věznici
Zpracovávání koncepcí služební odborné přípravy podřízených pracovníků
Zpracovávání koncepcí prevence trestné činnosti a výchovy osob při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody a vytváření příznivých předpokladů pro jejich nekonfliktní způsob života po propuštění
Vedení příslušné dokumentace v oblasti rady vězeňské stráže
Vedení evidence osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody ve věznici
Řízení provozování hospodářské činnosti věznice
Řízení systému střežení věznice

více informací