Specializace povolání
Realitní makléř

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Obchodník s realitami, Realitní agent, Realitní zprostředkovatel, Real Estate Agent
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:
Platové rozmezí
8 153 Kč - 41 051 Kč

Charakteristika

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu nemovitostí.

Pracovní činnosti

 • Zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí.
 • Zprostředkování nájmu, pronájmu a pachtů nemovitostí.
 • Zjišťování informací o obchodním případu a jejich poskytování zákazníkovi.
 • Vedení obchodního jednání a sepsání zprostředkovatelské nebo jiné obdobné smlouvy s klientem.
 • Poskytování souvisejících služeb s prodejem, koupí a pronájmem nemovitostí.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Vstupní prohlídka nemovitostí.
 • Převzetí a prověření podkladů od zákazníka.
 • Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí na trhu realit a potenciálních zájemců o prodej, koupi či pronájem nemovitostí.
 • Správa databáze klientů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
náležitosti obchodu s nemovitostmi
katastr nemovitostí
obchod s nemovitostmi se zástavním právem
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
převody nemovitostí
marketing a reklama v oblasti služeb

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola správnosti údajů rozhodných pro uskutečnění prodeje či pronájmu (ověření vlastnictví, kontrola stavu majetku v pozemkových knihách apod.)
Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečnění prodeje či pronájmu nemovitosti, resp. pro uzavírání kupních a nájemních smluv
Vyhledávání nemovitostí vhodných k nákupu nebo ke zprostředkování prodeje či pronájmu
Zprostředkování koupí, prodejů nebo pronájmů nemovitostí klientům
Sjednávání podmínek pro uzavírání kupních, zprostředkovatelských či nájemních smluv včetně stanovování provizí
Provádění nákupu a prodeje nemovitostí
Poskytování informací klientům o podmínkách prodeje či pronájmu, o předmětu prodeje či pronájmu včetně prohlídek těchto nemovitostí či pronajímaných prostor
Oceňování zastaveného majetku jak pro účely stanovení výše půjčky, tak i pro případ jeho prodeje
Poskytování rad a informací při koupi a prodeji staveb
Zajišťování údajů z katastru nemovitostí
Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí
Orientace ve způsobech oceňování staveb a stavebních prací v ČR

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

více informací