Specializace povolání
Řidič nákladní dopravy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: silniční doprava a přeprava
Alternativní názvy: Řidič nákladních automobilů a tahačů, Řidič kamionu
Nadřízené povolání: Řidič silniční dopravy
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 198 Kč - 29 943 Kč

Charakteristika

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Pracovní činnosti

  • Řízení nákladního vozidla řádným a bezpečným způsobem.
  • Vedení záznamů a dokladů o provozu nákladního vozidla a o činnosti řidiče.
  • Ukládání a zajištění nákladu na vozidle.
  • Kontrola technického stavu vozidla.
  • Kontrola vykládky vozidla, předávání doprovodných dokumentů, případně výběr tržeb a poplatků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
řízení nákladních automobilů (řidičský průkaz sk. C)
silniční doprava - technicko organizační zabezpečení
ošetřování a údržba motorových vozidel

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení nákladních automobilů, speciálních silničních motorových vozidel a silničních návěsových tahačů o různých celkových hmotnostech (3,5; 12; 16 i více tun)
Orientace v předpisech pro řízení nákladních automobilů a tahačů a dopravu nákladů po krátkých a dálkových trasách
Kontrola provozuschopnosti nákladních automobilů a tahačů před započetím jízdy, kontrola naložení a zabezpečení nákladu v rámci stanovené nosnosti vozidla
Kontrola vykládky nákladních automobilů, včetně předávání doprovodných dokumentů, případně výběr tržeb a poplatků za dodané zboží
Vyplňování a vedení záznamů o provozu nákladních automobilů a tahačů, obstarávání a kompletace dopravních dokumentů, celních a jiných dokladů
Údržba a běžné opravy nákladních automobilů a tahačů, kontrola nástrojů, vybavení vozidla a komunikačních zařízení
Řízení nákladních automobilů a tahačů s ohledem na charakter nákladu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
  • Duševní poruchy.

více informací