Specializace povolání
Řidič rypadla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Alternativní názvy: Horník povrchové těžby, Řidič důlních strojů (mechanismů) povrchové těžby
Nadřízené povolání: Obsluha strojů v povrchové těžbě
Platové rozmezí
25 746 Kč - 36 729 Kč

Charakteristika

Řidič rypadla zajišťuje obsluhu rypadla při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

  • Obsluha a řízení stroje.
  • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Údržba a opravy lopatových rýpadel.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chladem, hlukem a vibracemi.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie povrchového dobývání
technologie práce řidiče lopatového rypadla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení a obsluha lopatových rýpadel
Ošetřování a údržba lopatových rýpadel
Údržba a odkládání lan velkostrojů
Manipulace a pokládka vlečných kabelů 6 kV
Provádění prací s otevřeným ohněm
Práce se zdvihacím zařízením
Bezpečný a hospodárný provoz technických zařízení tlakových

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací