Specializace povolání
Rukavičkář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba koženého zboží a galanterie
Alternativní názvy: Glover, Glovemaker
Nadřízené povolání: Výrobce kožedělného zboží
Příbuzné specializace: Brašnář, Sedlář

Charakteristika

Rukavičkář vyrábí různé druhy rukavic.

Pracovní činnosti

 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů, pracovních pomůcek a nářadí.
 • Výroba různých druhů rukavic.
 • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
 • Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu.
 • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
 • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání dílců z různých používaných materiálů.
 • Úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
 • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
 • Ruční i strojní šití výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic, střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic a bez požadavku na školní vzdělání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie výroby kožených rukavic
technické kreslení v kožedělné a brašnářské výrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sesazování, spojování a šití dílců a součástí rukavic
Výroba dílců rukavic
Úpravy a zdobení dílců a hotových rukavic
Tvorba šablon pro výrobu rukavic
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu rukavic
Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

více informací