Specializace povolání
Sedlář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba koženého zboží a galanterie
Alternativní názvy: Výrobce sedel
Nadřízené povolání: Výrobce kožedělného zboží
Příbuzné specializace: Brašnář, Rukavičkář

Charakteristika

Sedlář vyrábí sedlářské výrobky.

Pracovní činnosti

  • Ošetřování a běžná údržba strojů, zařízení, nářadí a pracovních pomůcek.
  • Opracování, úprava a zdobení částí před sestavením výrobku.
  • Třídění, hodnocení a výběr materiálu pro výrobu.
  • Konstrukce šablon, jejich modelování a úpravy.
  • Sesazování dílců a součástí, konečná úprava výrobku.
  • Ruční i strojní šití výrobků.
  • Aplikace funkčních a zdobných kovových dílců.
  • Vstupní, mezioperační a konečná kontrola, označování hotových výrobků.
  • Označování hotových výrobků.
  • Rozměřování, řezání, střihání či vysekávání a manipulování dílů z různých používaných materiálů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby galanterního (koženého) zboží
technologie výroby sedlářských výrobků, míčů, manžet, řemenů a dalších kožených výrobků
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
konstrukce složitých sedlářských výrobků
technické kreslení v kožedělné a brašnářské výrobě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech sedlářské výroby
Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu sedlářských výrobků
Tvorba šablon pro výrobu sedlářských výrobků
Výroba dílců sedlářských výrobků
Úpravy a zdobení dílců a hotových sedlářských výrobků
Apretování a impregnování částí sedlářských výrobků
Sesazování, spojování a šití dílců a součástí sedlářských výrobků
Ruční a strojové šití usňových výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací