Specializace povolání
Šička interiérového vybavení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Seamstress, Näherin, Šička ložního prádla, Šička přikrývek, Šička potahů, Šička okenních dekorací
Nadřízené povolání: Výrobce oděvů
Platové rozmezí
14 058 Kč - 20 476 Kč

Charakteristika

Šička interiérového vybavení šije a zhotovuje výrobky z textilu a z dalších zpracovatelsky podobných materiálů pro účely bytového a interiérového vybavení.

Pracovní činnosti

 • Tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovení, zdobení a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Kontrola švů, opravy chyb v šití, zjištění mechanických vad.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba.
 • Uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, zjišťování materiálových vad.
 • Běžné seřízení strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce stroje.
 • Oddělení a úprava dílů a částí výrobku (stříhání, řezání, vysekávání apod.).
 • Označení a kontrola dílů a součástí.
 • Šití, řasení, prošití a sešití výrobků na základních i speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, zažehlení a rozžehlení.
 • Vycpávání a tvarování šitých výplní čalounění a jiných výrobků drcenou nebo řezanou PUR pěnou, PES rounem a jinými plnicími materiály ručně nebo na plnicích strojích.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
technologie plnění polotovarů
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví
základní materiály pro zhotovení polotovaru nebo výrobku netextilního původu, druhy, vlastnosti, vady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s odpadem
Příprava výplňových materiálů, vycpávání a tvarování šitých výplní
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Volba technologie pro zhotovení výrobků interiérového vybavení
Přípravné práce pro zhotovení výrobků interiérového vybavení
Ruční a strojové dělení dílů výrobků interiérového vybavení
Zhotovování dílů a výrobků interiérového vybavení na šicích a automatických šicích strojích a ruční šití
Žehlení, zažehlování, rozžehlování, podlepování dílů a tepelné tvarování výrobků interiérového vybavení
Provádění montáže a kompletace výrobků interiérového vybavení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací