Specializace povolání
Šička kožešinových a usňových výrobků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba koženého zboží a galanterie
Alternativní názvy: Výrobce kožešinového zboží
Nadřízené povolání: Kožešník
Platové rozmezí
14 058 Kč - 20 476 Kč

Charakteristika

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Pracovní činnosti

 • Příprava a uspořádání pracoviště, určení a připravení vykrájených dílců a dalších materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu.
 • Žehlení jednotlivých dílů kožešinových výrobků.
 • Zpracování separátních podšívek, podšívání kožešin.
 • Šití na běžných oděvnických a speciálních kožešnických strojích.
 • Zpevňování dokončených částí a konečná úprava výrobku.
 • Provádění oprav, úprav a předělávek kožešnických a usňových výrobků.
 • Běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů.
 • Péče o stroje a zařízení, jejich běžná údržba.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kožešník, kožešnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování kožešin
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Žehlení dílů kožešinových výrobků
Strojové šití kožešinových výrobků
Krájení, napínání a sesazování kožešin
Opravy kožešinových výrobků
Ruční šití dílů kožešinových výrobků
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožešinových výrobků
Orientace v normách a v technických podkladech v kožešnické výrobě
Seřizování, ošetřování a údržba kožešnických strojů a zařízení
Mechanické úpravy hotových kožešinových výrobků
Zkracování a prodlužování dámských plášťů
Posuzování kvality kožešin a kožešinových výrobků
Strojové šití usňových oděvů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

více informací