Specializace povolání
Šička kusových výrobků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: výroba oděvů
Alternativní názvy: Šička textilních výrobků, Šička technické konfekce
Nadřízené povolání: Šička
Příbuzné specializace: Šička oděvních výrobků
Platové rozmezí
14 058 Kč - 20 476 Kč

Charakteristika

Šička kusových výrobků provádí jednotlivé technologické operace při zpracování kusových výrobků vedoucí k zhotovení výrobku nebo jeho polotovaru.

Pracovní činnosti

 • Uspořádání pracoviště.
 • Příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů.
 • Šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích.
 • Mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků.
 • Dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků.
 • Zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb.
 • Péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.
 • Zaznamenávání údajů o výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic a střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
průmyslové šití (činnosti šičky)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Používání předvedených metod a postupů práce ke zhotovování kusových výrobků
Sešívání jednotlivých dílů a součástí kusových výrobků
Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě kusových výrobků
Tvarování kusových výrobků
Kontrola kvality při zhotovování kusových výrobků
Seřizování šicích strojů při zhotovování kusových výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací